MAKLUMAT

Bungkusan untuk jenama Fuji akan ditukar.Bungkusan yang berwarna putih akan ditukar kepada warna biru.Untuk keteranagn lanjut ,sila rujuk pada halaman Fuji.

Hakcipta terpelihara @ 2011Samurai Products (M) Sdn. Bhd